GLOBACID ID 500ml spray

20,50 

Varasto loppu

GLOBACID®ID valmis liuos

Vaikutusaika

5 min.

Huom.! Vältä kosketusta aldehydipohjaisten valmisteiden kanssa! Siitä syystä aikaisemmin aldehydipohjaisella valmisteella käsitellyt pinnat ja instrumentit tulee puhdistaa aldehydijäänteistä. Aineen kanssa työskenneltäessä tulee käyttää suojakäsineitä ja silmä- ja/tai kasvosuojainta. Vältä joutumista ympäristöön.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: vaaleankeltainen neste

Amiinipohjainen instrumenttien puhdistus- ja desinfiointiaine

valmis liuos

Tuotteen ominaisuudet

  • laajavaikutteinen
  • erinomaiset

orgaanisen lian puhdistusominaisuudet

Haju:
pH: Liukenevuus: Tiheys:

Säilytys

luonteenomainen amiinille ca 10,9

liukenee vedessä kaikissa suhteissa 1,011 g/cm3 (20°C)

  • ei sisällä aldehydi-, fenoli- eikä kloori
  • metallista ja kaikista keinomateriaaleista valmistettujen instrumenttien ja tarvikkeiden

sekä kaikkien endoskooppien esi- ja

loppudesinfektioon
• sopii käytettäväksi sekä ultraäänialtaissa että

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Säilytä 5–30°C:n lämpötilassa suojassa suoralta auringonsäteilyltä.

Kierrätys

Käyttöliuos on ympäristölle haitatonta, ja kaikki vaikuttavat aineet ovat viemärissä biohajoavia. Huuhdo pakkauksen sisäpuoli vedellä ennen pakkauksen kierrättämistä.

Vastaavuus standardeihin

EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 14348, EN 14562, EN 13624, EN 14561, EN 14476

endoskooppien pesukoneissa.

 

Sumuta valmistetta osiin purettujen instrumenttien päälle tai aseta osiin puretut instrumentit kannella suljettavaan käyttöliuoksella täytettyyn liotusastiaan. Tarkista, että koko välineistö on liuoksen peitossa. Vaikutusajan jälkeen huuhdo instrumentit juoksevalla vedellä (vähintään juomaveden laatuisella) tai steriilillä vedellä ja kuivaa nukattomalla liinalla tai kertakäyttöisillä paperipyyhkeillä (älä laita kuivumaan ilmaan). Instrumentteja/tarvikkeita ei ole suositeltavaa pitää liuoksessa yli vaikutusajan.